وزارت داخله: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ طالب را کشتیم

وزارت داخله: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ طالب را کشتیم

درنتیجۀ عملیات ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امنیتی کشور ۳۰ تن از مخالفین حکومت کشته و مقداری جنگ‌افزار به دست این نیروها افتاده است. بر اساس خبرنامۀ تازه وزارت امور داخله در عملیات پاک‌سازی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امنیتی کشور...