وزارت داخله: حضور زنان در صفوف پولیس کافی نیست

وزارت داخله: حضور زنان در صفوف پولیس کافی نیست

وزارت داخله می‌گوید که در حال حاضر حضور زنان در صفوف پولیس کافی نبوده و حدود ۲ هزار زن را جدیدا در صف پولیس استخدام می‌کند. مسئولان وزارت داخله، روزگذشته نشستی را در مورد افزایش و ارتقای ظرفیت پولیس زن در این وزارت...