وزارت داخله آلمان: ترکیه از گروه‌های اسلام گرا حمایت می‌کند

وزارت داخله آلمان: ترکیه از گروه‌های اسلام گرا حمایت می‌کند

توماس دی مایزیر، وزیرداخله آلمان، روز گذشته از گزارش افشا شده دولت این کشور که درآن از ترکیه به عنوان کانون اصلی فعالیت گروه‌های اسلام‌ گرا یاد شده،‌ دفاع کرد. به گزارش رویترز، به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه،...