سرپرست وزارت فوائد عامه افغانستان بر تسریع کار ساخت جاده گذره – پشتون‌زرغون تاکید نمود

سرپرست وزارت فوائد عامه افغانستان بر تسریع کار ساخت جاده گذره – پشتون‌زرغون تاکید نمود

یما یاری سرپرست وزارت فوائد عامه افغانستان روز گذشته که با شماری از مسئولان از کار ساخت جاده گذره تا پشتون‌زرغون بازدید نمود، بر تسریع روند پیشرفت و تکمیل این طرح تأکید نمود.   محی الدین نوری معاون مالی و اداری مقام...