وزارت تجارت و صنایع در تلاش کاهش مشکلات بازرگانان

وزارت تجارت و صنایع در تلاش کاهش مشکلات بازرگانان

وزارت تجارت و صنایع، در تلاش کاهش مشکلات بازرگانان در بندرهای بزرگ کشور است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفته است که در گام نخست، در تلاش راه‌اندازی توقف‌گاه‌ها، مکان استراحت برای بازرگانان هستند. این در...