وزارت انرژی و آب قرارداد ۵ میلیون دالری را امضا کرد

وزارت انرژی و آب قرارداد ۵ میلیون دالری را امضا کرد

مسئولان در وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که قراردادی با هزینه‌ی ۵ میلیون دالر را به منظور صرفه جویی در مصرف برق با شرکت «کُرس تکنالوژی» به امضا رساند.   «علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب کشور گفت که هدف از این...