وزارت انرژی و آب: هفته آینده دو پروژه برق آفتابی و بادی در هرات افتتاح می شود

وزارت انرژی و آب: هفته آینده دو پروژه برق آفتابی و بادی در هرات افتتاح می شود

وزارت انرژی و آب در نظر دارد طی هفته آینده دو پروژه برق آفتابی و بادی را در ولایت هرات افتتاح کند. در خبرنامه ای که از وزارت انرژی و آب به تلویزیون چکاد رسیده آمده است این پروژه قرار است روز شنبه از سوی مقام های بلند پایه...