وزارت انرژی: دیزاین بند بخش آباد ولایت فراه پس از ماه ها تاخیر دوباره آغاز خواهد

وزارت انرژی: دیزاین بند بخش آباد ولایت فراه پس از ماه ها تاخیر دوباره آغاز خواهد

وزارت انرژی و آب کشور می گوید کار دیزاین بند بخش آباد ولایت فراه پس از ماه ها تاخیر دوباره آغاز خواهد شد. روز گذشته انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب همراه با متخصصان این وزارت و محمد آصف ننگ والی فراه به ولسوالی...