وزارت انرژی و آب، قرارداد ۴ پروژه بزرگ را امضا کرد

وزارت انرژی و آب، قرارداد ۴ پروژه بزرگ را امضا کرد

گزارش‌ها حاکی از آنست که امروز«علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب ۴ پروژه را به هزینه ۸۶ میلیون افغانی به امضاء رساند.   وی در هنگام امضای قرار داد این پروژه‌ها گفت که کار عملی این طرح‌های عام المنفعه در آینده نزدیک روی...