وزارت انرژی و آب: تا پنج ماه آینده بادغیس صاحب برق دوام‌دار می‌شود

وزارت انرژی و آب: تا پنج ماه آینده بادغیس صاحب برق دوام‌دار می‌شود

وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید تا پنج ماه دیگر ولایت بادغیس صاحب برق دوام‌دار می‌شود. آصف غفوری مسئول مطبوعاتی این وزارت گفت که از مدتی به این‌سو کار انتقال لین برق وارداتی با چالش‌های جدی روبرو بود که اکنون این...