وزارت امور زنان از خواستار عضویت زنان در شورای علما شد

وزارت امور زنان از خواستار عضویت زنان در شورای علما شد

دلبر نظری، وزیر امور زنان در برنامه آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان، خواستار عضویت زنان در شورای علمای کشور از سوی دولت شد. او گفت که وزارت امور زنان اولین گروه ۱۰ نفری زنان با تحصیلات دینی را معرفی می‌کند تا عضویت شورای...