وزارت اقتصاد: از هر ۳ نفر یک نفر توان درآمد نان خشک برای خود را ندارد

وزارت اقتصاد: از هر ۳ نفر یک نفر توان درآمد نان خشک برای خود را ندارد

وزارت اقتصاد کشور می‌گوید ۳۶ درصد مردم افغانستان زیرخط فقر زندگی‌ می‌کنند. بر اساس نظرسنجی وزارت اقتصاد و بانک جهانی، با وصف ۶.۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۳۶ درصد افغان‌ها فقیر...