وزارت اطلاعات و فرهنگ: بیش از ۵ هزار اثر باستانی کشف شده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ: بیش از ۵ هزار اثر باستانی کشف شده است

عبدالقدیر تیموری، رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ روزگذشته در یک کنفرانس خبری گفت: "در ده سال گذشته بیشتر از ۵ هزار اثر باستانی از نقاط مختلف کشور با همکاری تیم باستان شناسی فرانسه به دست آمده است". آقای قدیر گفته...