نوشته هایی با برچسب "وزارت احیا و انکشاف دهات"

آلمان ۸۵ میلیون یورو به وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کمک کرد

آلمان ۸۵ میلیون یورو به وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کمک کرد

تفاهم‌نامه‌ کمک ۸۵ میلیون یورویی آلمان، با وزارت احیا و انکشاف دهات کشور به امضا رسید. این تفاهمنامه امروز میان احمد شهیر شهریار، معین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات و نماینده با صلاحیت دولت فدرال آلمان در برلین...

به تعلیق آمدن وظیفه معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات

به تعلیق آمدن وظیفه معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات

رییس جمهور غنی، وظیفه معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات را به تعلیق درآورده است. در حکمی که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده، وظیفۀ عتیق الله خواصی به تعویق انداخته شده‌است. در حکم رییس جمهور آمده‌است که به...