ورکشاپی به منظور استفاده از انرژی تجدید پذیر در هرات برگزار شد

ورکشاپی به منظور استفاده از انرژی تجدید پذیر در هرات برگزار شد

ورکشاپی به منظور استفاده از انرژی تجدید پذیر، صبح امروز با حضور رئیسان کمیته‌های انرژی برخی ولایات افغانستان در هرات راه اندازی شد.   مسئولان در وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که در نظر دارند تا برنامه‌هایی را...