ورکشاپ آگاهی دهی درباره استخراج معادن درهرات راه اندازی شد

ورکشاپ آگاهی دهی درباره استخراج معادن درهرات راه اندازی شد

ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به عقد قراردادها و استخراج معادن، برای شماری ساکنان هرات امروز در این ولایت راه اندازی شد.   این ورکشاپ به هدف ارائه معلومات در ارتباط به شفافیت قرار دادها در بخش معادن با حضور داشت هیئتی از...