ورود نیروهای عراقی به منطقه مسیحی نشین

ورود نیروهای عراقی به منطقه مسیحی نشین

نیروهای ارتش عراق در ادامه پیشروی خود برای بازپسگیری شهر موصل از داعش، وارد منطقه بغدیدا یا حمدانیه، شده اند. این منطقه مسیحی نشین از دو سال قبل تحت کنترل نیروهای داعش بوده است. نیروهای عراقی و کرد از حمایت هوایی نیروهای...