ورود آغازین ناوهای جنگی ایران به اقیانوس اطلس

ورود آغازین ناوهای جنگی ایران به اقیانوس اطلس

دریادار حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرد که برای اولین بار ناوگروه ۴۴ کشور متشکل از ناوشکن الوند و ناو بوشهر ایران به قاره آفریقا و اقیانوس اطلس وارد شد. حبیب‌الله سیاری، دوشنبه اول قوس / ۲۱...