ورقه‌های اعتراضی مردم غور

ورقه‌های اعتراضی مردم غور

نمایندگان مردم غور در شورای ولایتی، بزرگان قومی وشهروندان عادی این ولایت طی ورقه های اعتراضی از حکومت مرکزی خواستند تا محمد امین توخی معاون والی غور را از کاربرکنار کند. محمد امین توخی از سوی دادگاه ابتدایی ولایت غور...