ورزش بهانه ای برای مذاکره

ورزش بهانه ای برای مذاکره

کوریای جنوبی اعلام کرد که با کوریای شمالی در مورد اشتراک این کشور در مسابقات المپیک، روز نهم جنوری وارد مذاکره خواهد شد.   این اعلام پس از اظهار تمایل رهبر کره شمالی به پائین آوردن تنش در شبه جزیره کره و شرکت این کشور...