ورزشکاران هرات از نیروهای دولتی حمایت شان را اعلام کردند

ورزشکاران هرات از نیروهای دولتی حمایت شان را اعلام کردند

برخی از ورزشکاران در هرات، حمایت شان را از نیروهای دولتی کشور اعلام کرده‌اند. این ورزشکاران از عملکرد نیروهای دولتی، در راستای سرکوب هراس‌افگنان در میدان‌های نبرد ستایش می‌نمایند. این ورزشکان از رهبران حکومت وحدت ملی...