ورزشکاران هرات دست به تظاهرات زدند

ورزشکاران هرات دست به تظاهرات زدند

امروز حدود صد تن از ورزشکاران ولایت هرات مقابل ساختمان دفتر والی این ولایت جمع شده و خواهان برکناری آمر تربیت‌بدنی اداره ورزش این ولایت شده‌اند. این تظاهرات در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات کنندگان از کارکرد حمیدالله...