وردوج میزبان خانواده‌های مسلح

وردوج میزبان خانواده‌های مسلح

شماری از جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج و منطقه خستک ولسوالی جرم بدخشان با خانواده‌هایشان مستقرشده‌اند. باشندگان محل گفتند: شماری از جنگجویان خارجی به شمول تاجیکستانی‌ها، چچینی ها و پاکستانی‌ها در بخش‌هایی از...