سازمان ملل خواستار وحدت میان افغان‌ها شد

سازمان ملل خواستار وحدت میان افغان‌ها شد

پس از حملات مرگبار در پایتخت کشور؛ نماینده ویژه سازمان ملل متحد خواستار وحدت میان افغان‌ها شده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از مردمان کشور می‌خواهد که در این برهه زمانی باید...