واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر به امضای موافقت نامه صلح بین دولت و حزب اسلامی

واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر به امضای موافقت نامه صلح بین دولت و حزب اسلامی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در واکنش به امضای موافقت‌نامه صلح میان دولت و حزب اسلامی، ازدولت می‏‌خواهد که مانع تداوم فرهنگ معافیت شده و عدالت در قبال قربانیان و متهمان نقض حقوق بشر را فراموش نکند. این کمیسیون در...