ادامه واکنش پولیس ترافیک نیمروز نسبت به موترهای شیشه سیاه

ادامه واکنش پولیس ترافیک نیمروز نسبت به موترهای شیشه سیاه

ولی احمد صریح، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت نیمروز در گفتگو به تلویزیون چکاد گفته است که روند پاکسازی موترهای شیشه سیاه در این ولایت جریان دارد.   وی افزوده که این روند از دو هفته به این طرف در ولایت نیمروز آغاز شده...