واکنش و انتقاد تند ایران به خاطر افشای اسناد محرمانه هسته‌ای آن کشور

واکنش و انتقاد تند ایران به خاطر افشای اسناد محرمانه هسته‌ای آن کشور

به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه برنامه بلند ‌مدت هسته‌ای خود یادداشت اعتراضی به آژانس ارائه کند. این مقام سازمان انرژی اتمی افزود تلقی ایران این است که اطلاعات یاد شده از...