واکنش وزیر دفاع پاکستان به اظهارات اخیر رییس جمهور غنی

واکنش وزیر دفاع پاکستان به اظهارات اخیر رییس جمهور غنی

وزیر دفاع پاکستان طی اظهار نظری در مورد اشرف غنی رییس جمهور کشور، وی را در عرصه سیاست و حکومت داری ناتوان خواند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهور غنی گفت:"او سیاست‌مدار نه، بلکه یک شخص...