واکنش تند شورای ملی به نصب برچسب بر کپی شناسنامه‌ها

واکنش تند شورای ملی به نصب برچسب بر کپی شناسنامه‌ها

اعضای شورای ملی افغانستان واکنش تندی را مبنی بر نصب برچسب انتخاباتی در کپی شناسنامه نشان دادند.   «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس شورای ملی افغانستان در جلسۀ عمومی پارلمان گفت که مردم انتظار یک انتخابات شفاف و بدون مداخله...