واکنش شهروندان مقدونیه بخاطر تغییر نام این کشور از سوی حکومت‌اش

واکنش شهروندان مقدونیه بخاطر تغییر نام این کشور از سوی حکومت‌اش

گزارش‌ها حاکی از آنست که حکومت مقدونیه تصمیم بر تغییر نام این کشور را دارد و این موضوع سبب خشم بسیاری از شهروندان این کشور شده است. هزاران تبعه مقدونیه در اعتراض به تغییر احتمالی نام این کشور روز گذشته در شهر اسکوپیه...