واکنش سازمان ملل متحد در پیوند به حمله انتحاری در نشست عالمان دین

واکنش سازمان ملل متحد در پیوند به حمله انتحاری در نشست عالمان دین

مسئولان سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله انتحاری به نشست بزرگ علمای دینی در شهر کابل را جنایت جنگی عنوان کردند.   «تدامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که حمله بر گروهی از علمای...