واکنش بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه اروپا

واکنش بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه اروپا

نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که واکنش اقتصاد این کشور به نتایج همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بهتر از انتظارات و پیش بینی‌های اولیه بوده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز در سخنانی تاکید کرد: واکنش اقتصاد...