واکنش جهانی به حمله انتحاری مرگبار در مصر

واکنش جهانی به حمله انتحاری مرگبار در مصر

حمله انتحاری مرگبار روز گذشته در مصر که بیش از ۲۰۰ تن کشته و صدها تن دیگر را مجروح کرد، با واکنش جهانی روبرو شده است.   حکومت افغانستان، شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل، رئیس جمهور آمریکا و شماری از رهبران کشورها و...