واکنش افغانستان به اظهارات نماینده روسیه در کشور

واکنش افغانستان به اظهارات نماینده روسیه در کشور

حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان ، می گوید : همسویی برخی از کشورهای منطقه با گروه هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می دهند برای...