واکنش ارگ در برابر سخنان اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب

واکنش ارگ در برابر سخنان اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب

یک روز پس از تبصره های اسماعیل خان، ارگ ریاست جمهوری در برابر آن واکنش نشان داد و گفت که هیچ گروهی حق ندارد در این کشور سلاح گرفته و خودسرانه جبهات جنگ علیه مخالفین را رهبری کند. هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور غنی گفت که...