واکنش‌ها به جدایی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

واکنش‌ها به جدایی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا با واکنش مثبت راست‌گرایان و ملی‌گرایان در دیگر کشورهای بزرگ اروپا روبرو شده است. مارین لو پن، رهبر ملی‌گرایان فرانسه خواستار همه‌پرسی مشابه درکشورش شده و رهبر ملی‌گرایان ایتالیا هم...