آغاز نخستین دور کارزار خزانی تطبیق واکسین پولیو در هرات

آغاز نخستین دور کارزار خزانی تطبیق واکسین پولیو در هرات

نخستین دور کارزار  خزانی تطبیق واکسین پولیو امروز در ولایت هرات آغاز شد.   محمد آصف رحیمی والی هرات که آغاز گر این دور از کارزار  تطبیق واکسین پولیو بود گفت که در این دور کارزار  بیش از ۶۲۰ هزار طفل زیر سن پنج سال در ۱۵...