در اثر واژگون شدن یک موتر در هرات دو تن جان باختند

در اثر واژگون شدن یک موتر در هرات دو تن جان باختند

در اثر واژگون شدن یک موتر در بزرگ‌راه هرات – تورغندی دو تن جان باخته و یک تن مجروح گردید.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که این حادثه روز گذشته در بزرگ‌راه هرات – تورغندی...