واژگون شدن طیاره سوخو- ۲۵ نظامی در سوریه

واژگون شدن طیاره سوخو- ۲۵ نظامی در سوریه

مسئولان در اردوی روسیه از واژگون شدن طیاره سوخو- ۲۵ نظامی روسیه بر فراز آسمان کشور سوریه خبر می‌دهند.   این مقام‌ها می‌گویند که در نتیجه واژگون شدن این طیاره، پیلوت آن نیز از بین رفته است اما این درحالیست که...