واژگون شدن یک تیلر در ولسوالی رباط سنگی جان راننده‌اش را گرفت

واژگون شدن یک تیلر در ولسوالی رباط سنگی جان راننده‌اش را گرفت

درنتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی کشک رباط سنگی یک‌تن جان داد. مسئولان مدیریت ترافیک هرات گفتند که این رویداد صبح امروز در منطقه بند بقرچر این ولسوالی اتفاق افتاده است. عبدالحسین صفا مدیر ترافیک هرات به نقل از...