مخالفت وام دهندگان اروپایی با کمک‌های دولت آتن به بازنشستگان در آستانه سال نو

مخالفت وام دهندگان اروپایی با کمک‌های دولت آتن به بازنشستگان در آستانه سال نو

وام دهندگان اروپایی روز چهارشنبه و پس از اعلام دولت یونان مبنی بر افزایش کمک‌های اجتماعی به بازنشستگان این کشور در ماه دسامبر، تدابیر مربوط به کاهش بدهی‌های یونان را به حالت تعلیق درآوردند. وزرای مالی منطقه یورو در ۵...