والی هرات خواهان همکاری شهرداران شهرهای بزرگ کشور شد

والی هرات خواهان همکاری شهرداران شهرهای بزرگ کشور شد

مقام‌ها در ولایت هرات خواهان همکاری شهرداران شهرهای بزرگ، در جهت انتقال تجارب و توسعه خدمات شهری شدند.   شماری از شهرداران و اعضای شوراهای مشورتی ۵ شهر کشور که سرگرم بازدید از روند بازسازی و پیشرفت شهر هرات بودند روز...