والی هرات خواهان سرمایه گذاری بیشتر در بخش مبارزه با کاشت و قاچاق مواد مخدر شد

والی هرات خواهان سرمایه گذاری بیشتر در بخش مبارزه با کاشت و قاچاق مواد مخدر شد

محمد آصف رحیمی والی هرات در دیدار با سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان خواهان سرمایه گذاری در امر مباره با کاشت و قاچاق مواد مخدر در این ولایت شد.   وی از مسئولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر خواست تا...