والی هرات با دختران تیم رباتیک هرات دیدار نمود

والی هرات با دختران تیم رباتیک هرات دیدار نمود

تیم رباتیک هرات مایه افتخار افغانستان محمد آصف رحیمی والی هرات تیم دختران رباتیک رامایه افتخار وغرور مردم افغانستان دانست . این تیم که باشرکت در مسابقات رباتیک در امریکا مدال نقره شجاعت را بدست آورده اند مورد تشویق...