والی هرات بر برپایی هرچه بهتر مراسم تجلیل از ۲۸ اسد تاکید نمود

والی هرات بر برپایی هرچه بهتر مراسم تجلیل از ۲۸ اسد تاکید نمود

والی هرات بر مشارکت شهروندان بخصوص ساکنان ولسوالی های این ولایت در مراسم تجلیل ازبیست وهشتم اسد تاکید ورزید.   محمد آصف رحیمی والی هرات که روز گذشته باولسوالان برخی ولسوالی ها دیدارنمود تاکید کرد که درسال روان مراسم...