والی نیمروز: استخبارات منطقه‌ای در ناامنی‌های نیمروز دست دارند

والی نیمروز: استخبارات منطقه‌ای در ناامنی‌های نیمروز دست دارند

والی نیمروز، از فعالیت استخباراتی برخی از کشور‌های منطقه در این ولایت، ابراز نگرانی می‌کند.   محمد سمیع والی نیمروز می‌گوید برخی از کشورهای منطقه در این ولایت تلاش دارند که با فعالیت‌های استخباراتی خود  امنیت،...