والی بلخ: سران حکومت قادر به بر آورده ساختن خواست‎های مردم نیستند

والی بلخ: سران حکومت قادر به بر آورده ساختن خواست‎های مردم نیستند

والی بلخ می‎گوید که سران حکومت وحدت ملی قادر به تامین امنیت و بر آورده ساختن خواست‎های مردم نیستند.   عطا محمد نور دیروز در سخنرانی به مناسبت عید سعید فطر در اشاره به تظاهرات اخیر ضد حکومتی در کابل، برخورد نیروهای...