کاربند سلما هرات در یک سال آینده تکمیل خواهد شد

کاربند سلما هرات در یک سال آینده تکمیل خواهد شد

محمد آصف رحیمی والی جدید هرات می‌گوید، آبگیری این بند تا یک یا حداکثر دو ماه دیگر آغاز خواهد شد. وی گفت در ساختن بند سلما که بالای دریای هریرود ساخته‌شده، برخی کارشکنی‌ها وجود داشته است. آقای رحیمی که تقریباً از سه هفته...