والی هلمند:”سربازانی که در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند به نهادهای قضایی معرفی می‌شوند”

والی هلمند:”سربازانی که در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند به نهادهای قضایی معرفی می‌شوند”

مقامات محلی هلمند می‌گویند در نبرد‌های اخیر ۱۵۰ پاسگاه امنیتی در بخش‌های مرکزی و جنوبی هلمند، بدون مقاومت به گروه طالبان واگذار شده است. دفتر مطبوعاتی والی هلمند نوشته است که والی هملند، در یک نشستی به شهروندان این...