والی هرات بر حل مشکلات کوچی‌ها در قسمت توزیع شناسنامه تاکید کرد

والی هرات بر حل مشکلات کوچی‌ها در قسمت توزیع شناسنامه تاکید کرد

والی هرات در دیدار با مسئولان امور کوچی‌های این ولایت، مشکلات کوچی‌ها از ناحیه دریافت شناسنامه را مورد بررسی قرار داد.   محمد آصف رحیمی والی هرات در این دیدار بر فراهم ساختن تسهیلات بهتر زنده‌گی به کوچی‌های ساکن...